לוח רכב מכונס נכסים

מכרזי רכב ממשלתי, רכב מכונס נכסים, מכרזי רכב נעמן ומכרזי רכב משטרה.

- עד 60% מתחת למחיר השוק -

לא משנה אם מדובר בצורך של צי רכבים או רכב אישי, רכישת מכוניות מכונס נכסים היא הדרך הבטוחה, הנוחה והזולה ביותר על מנת להשיג רכב במחיר משתלם. וכאשר מדובר על קניית רכבים מכונס נכסים – כונס ישראל, אתם יודעים שתקבלו עסקה אמינה וטובה!

פרטי

170
הזדמנויות מכונס

מונית

6
הזדמנויות מכונס

מסחרי

12
הזדמנויות מכונס

אופנוע

6
הזדמנויות מכונס

בכדי לראות את כל נתוני הרכבים מכונס נכסים ופרטי כונס הנכסים שקשור לרכב מסויים יש להקליק על שורת המודעה הרצוייה

ולאחר מכן יש להתקשר לכונס הנכסים במספר הטלפון שמופיע בכל מודעה ומודעה בכדי לקבל פרטים נוספים

תאריךמעודפיםסוג רכביצרןדגםשנהתאריך הגשהימים להגשהאיש קשר:אימייל:טלפון:מסמכים:מספר רישוי:פרטים:הערות:אופציות מערכת:
1566172800 19/08/2019 0 פרטיב.מ.ווmini one201500:00 01/09/2019 9 ימים יעל דאובר עו״ד - כונסת נכסים03-6917191811-55-54ניתן לראות את הרכב במחסני אי.טי.אם בע״מ בצומת גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1565913600 16/08/2019 0 פרטימרצדסs500 vision201711:00 29/08/2019 6 ימים תמי סלונים עו״ד - כונסת נכסים09-373331282-777-39מרצדס קבריולט s500 2017 vision ניתן לראות את הרכב במחסני א.ט שירותים משפטיים בע״מ רחוב יגע כפיים 12 פתח תקווה טלפון 03-9215835 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1564963200 05/08/2019 0 פרטיסיאטאיביזה 1,197 סמ״ק 201500:00 25/08/2019 2 ימים יוסי דרור עו״ד - כונס נכסים03-696702034-949-54ניתן לראות את הרכב במגרשי האחסנה א.ט שירותים משפטיים בע״מ אשר ממוקמים ברחוב יגיע כפיים 12 פתח תקווה לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1564704000 02/08/2019 0 פרטיאודיA3201510:00 08/08/2019 0 ימים עו״ד עדינה וויל - כונסת נכסים04-992685675-874-53ניתן לראות את הרכב במחסני סנקאר שירותים לוגיסטים מאכב הרכב גלילות

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1564617600 01/08/2019 0 פרטימאזדהCX5201417:00 14/08/2019 0 ימים טל קולסקי עו"ד - כונס נכסים08-86576577330711

הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב

 1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת רכב פנאי - שטח מסוג מאזדה יפןCX5  דגם                KEC97 פרטי נוסעים, יד שנייה, שנת ייצור 2014, מס' רכב 7330711             (להלן: "הרכב").
 2. הצעות לרכישת הרכב יש להמציא למשרד הח"מ בסכום הנקוב בשקלים חדשים בכתב ובצירוף שיק בנקאי ו\או ערבות בנקאית לפקודת הח"מ לתוקף של 3 חודשים בסכום השווה לשיעור של 20% מהמחיר המוצע ( להלן : "הפיקדון" ) וזאת עד ליום 2019\08\14 בשעה 17:00.
 3. ניתן לראות את הרכב בתיאום מראש.
 4. מציע שהצעתו תתקבל ולא יקיים מכל סיבה שהיא את תנאי ההצעה יחולט הפיקדון שניתן על ידו כפיצוי מוסכם בגין הנזק הצפוי.
 5. הרכב יימכר במצבו הנוכחי (IS AS) ועל המציע מוטלת החובה לבדוק כל פרט מהותי ואחר הנוגע לרכב ולמצבו, הכול על אחריותו המלאה וללא כל אחריות מצד הח"מ, לקונה לא תהא כל טענה או תביעה לגבי מצבו המכני של הרכב לרבות מצבר.
 6. המציעים מודעים ומאשרים כי הרכב יימכר במצבו הנוכחי ולא תתאפשר בדיקתו הפיסית טרם הגשת ההצעה, למעט בדיקה חיצונית של הרכב והכל בתיאום עם משרד הח"מ.
 7. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד או עם מס' מציעים יחדיו ו\או לערוך התמחרות בין המציעים או לבטל הזמנה להציע הצעות והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הח"מ.
 8. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הסדרת הליכי העברת הבעלות יחולו על הרוכש הזוכה מיד עם השלמת התשלום. כל המיסים ו/או תשלומי החובה, ורישום הרכב ע"ש הרוכש ישולמו על ידי הרוכש. 
 9. מציע שהצעתו תתקבל, יהיה חייב לשלם את מלוא התמורה בתוך 7 ימים מיום שיקבל הודעה על זכייתו.
 10. המציע אשר יזכה בהליך, יהיה אחראי ליטול הרכב בעצמו ועל חשבונו ממקום הימצאו וכן לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהעברת הבעלות על שמו וכן לדאוג לביטוח חובה לרכב טרם קבלת הרכב לחזקתו, כאמור לעיל.
 11. הזמנה זו להציע הצעות אינה כפופה לדיני המכרזים.
 12. מכירת הרכב כפופה לאישור כבוד בית הדין הרבני האזורי באשדוד.
 13. הזוכה יידרש לחתום על הסכם בנוסח שיומצא לו במשרד הח"מ וכל עוד לא ייחתם הסכם עם הזוכה אשר יאושר על ידי כבוד בית בית הדין הרבני האזורי באשדוד כמבואר להלן, באופן שהחלטתו תהא חלוטה, לא תהא כל התקשרות משפטית ו\או מחויבות משפטית מטעם כונס הנכסים ו\או מי מטעמו עם הזוכה.

                                                                    טל קולסקי, עו"ד 

                                                                          כונס נכסים

                                                                 הציונות 50/3 אשדוד

                                                                              טל' 08-8657657 פקס: 08-8669110

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1564099200 26/07/2019 0 פרטיאודיA7 צבע לבן201800:00 15/08/2019 0 ימים ישראל שפלר עו״ד - כונס נכסים03-6130920374-42-101ניתן לראות את הרכב במחסן כח לעד ברחוב משה שרת 7 ראשון לציון

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1561680000 28/06/2019 0 פרטימאזדהמאזדה 3 פרימיום201711:00 10/07/2019 0 ימים אילן שמעוני עו״ד - כונס נכסים03-520030033-707-30ניתן לראות את הרכב בחניון אי.ט שרותים משפטיים בע״מ ברחוה יגיע כפיים 12 פתח תקווה טלפון 03-9215835 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1561680000 28/06/2019 0 פרטייונדאיטוסון open sky201711:00 10/07/2019 0 ימים עו״ד אילן שמעוני - כונס נכסים03-520030070-324-55ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם במתחם גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1561680000 28/06/2019 0 פרטיב.מ.ווx5 plug in 201810:00 07/07/2019 0 ימים עו״ד עדינה וויל - כונסת נכסים04-9926856340-18-601ניתן לראות את הרכב במחסני סנקאר שרותיים לוגיסטים מרכז הרכב פי גלילות לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1561680000 28/06/2019 0 פרטיקיהספורטאג 1591 בנזין שחור201510:00 08/07/2019 0 ימים יניב אידל עו״ד - כונס נכסים08-623323050-437-33ניתן לראות את הרכב במחסני סנקאר שרותים לוגסטיים בע״מ ברחוב האודם אזור תעשיה עד הלום אשדוד לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1561680000 28/06/2019 0 פרטידודג'ראם 6700 סמק201810:00 08/07/2019 0 ימים יניב אידל עו״ד - כונס נכסים08-6233230264-20-101ניתן לראות את הרכב במחסני סנקאר שרותים לוגסטיים בע״מ ברחוב האודם אזור תעשיה עד הלום אשדוד לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1561507200 26/06/2019 0 פרטיסיאטלאון201712:00 09/07/2019 0 ימים שלומית ישורון סוניס עו״ד - כונסת נכסים073-715211025-787-101נפח מנוע 1395 בנזין צבע לבן אוטומט בעלות ראשונה פרטית ניתן לראות את הרכב בשלמה sixt רחוב חרמש 64 חיפה טלפון 050-8500719 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1561420800 25/06/2019 0 פרטיטויוטהrav4 201310:00 07/07/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066689-333-79ניתן לראות את הרכב בחניון סנקאר עורף פי גלילות טלפון 03-5237675 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1561420800 25/06/2019 0 פרטיאודיa3 1395 אוט201410:00 07/07/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066695-984-52ניתן לראות את הרכב בחניון סנקאר עורף פי גלילות טלפון 03-5237675 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1561420800 25/06/2019 0 פרטייונדאיסונטה 1999 אוט201510:00 07/07/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066639-865-34ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בע״מ עורף פי גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1561420800 25/06/2019 0 פרטייונדאיטוסון 1999 אוט201610:00 07/07/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066685-486-39ניתן לראות את הרכב בחניון סנקאר עורף פי גלילות טלפון 03-5237675 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1561420800 25/06/2019 0 פרטימרצדסe250 נפח 1991 אוט201610:00 07/07/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066681-250-39ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בע״מ עורף פי גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1561420800 25/06/2019 0 פרטיב.מ.ווone201810:00 07/07/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066630-240-701ניתן לראות את הרכב בחניון סנקאר עורף פי גלילות טלפון 03-5237675 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1561075200 21/06/2019 0 פרטיאודיa3201610:00 25/06/2019 0 ימים יונתן סונדרס עו״ד - כונס נכסים09-835755523-115-38ניתן לראות את הרכב במחסני סנקאר גלילות טלפון 03-5239504 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1560470400 14/06/2019 0 פרטיאודיA3201100:00 19/06/2019 0 ימים עפר פלס עו״ד - כונס נכסים55-732-73ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בעורף פי גלילות הח״מ יקיים מכירה ביום רביעי 19.6 בשעה 14:00 בבית פרנקפורט רחוב קיציס 23 תל אביב לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1560470400 14/06/2019 0 פרטימרצדסCla 200 201400:00 19/06/2019 0 ימים עפר פלס עו״ד - כונס נכסים10-821-31ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בעורף פי גלילות הח״מ יקיים מכירה ביום רביעי 19.6 בשעה 14:00 בבית פרנקפורט רחוב קיציס 23 תל אביב לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1560470400 14/06/2019 0 פרטייונדאיסונטה היברדי 1999 אוט201600:00 19/06/2019 0 ימים עפר פלס עו״ד - כונס נכסים44-921-37ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בעורף פי גלילות הח״מ יקיים מכירה ביום רביעי 19.6 בשעה 14:00 בבית פרנקפורט רחוב קיציס 23 תל אביב לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1560470400 14/06/2019 0 פרטייונדאיטוסון סופרים אוטו 201600:00 19/06/2019 0 ימים עפר פלס עו״ד - כונס נכסים70-396-39ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בעורף פי גלילות הח״מ יקיים מכירה ביום רביעי 19.6 בשעה 14:00 בבית פרנקפורט רחוב קיציס 23 תל אביב לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1560470400 14/06/2019 0 פרטיאודיq3201600:00 19/06/2019 0 ימים עפר פלס עו״ד - כונס נכסים16-767-38ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בעורף פי גלילות הח״מ יקיים מכירה ביום רביעי 19.6 בשעה 14:00 בבית פרנקפורט רחוב קיציס 23 תל אביב לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1560470400 14/06/2019 0 פרטיקיהספורטאג פרימיום gt 4x4 1591201800:00 19/06/2019 0 ימים עפר פלס עו״ד - כונס נכסים144-97-601ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בעורף פי גלילות הח״מ יקיים מכירה ביום רביעי 19.6 בשעה 14:00 בבית פרנקפורט רחוב קיציס 23 תל אביב לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1560470400 14/06/2019 0 מוניתמרצדסקלאסיק 1950 דיזל c200201814:00 19/06/2019 0 ימים עפר פלס עו״ד - כונס נכסים74-229-26ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בעורף פי גלילות הח״מ יקיים מכירה ביום רביעי 19.6 בשעה 14:00 בבית פרנקפורט רחוב קיציס 23 תל אביב לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1559606400 04/06/2019 0 פרטיאודיs 3201300:00 12/06/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200588-808-52ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד בכתובת משה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 התמכרות תתקיים ביום רביעי 12.6.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1559606400 04/06/2019 0 פרטייונדאיI 30201400:00 12/06/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200511-152-32ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד בכתובת משה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 התמכרות תתקיים ביום רביעי 12.6.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1559606400 04/06/2019 0 פרטיקיהספורטאג201500:00 12/06/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200555-255-33ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד בכתובת משה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 התמכרות תתקיים ביום רביעי 12.6.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1559606400 04/06/2019 0 פרטייונדאיI 25201500:00 12/06/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200519-057-34ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד בכתובת משה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 התמכרות תתקיים ביום רביעי 12.6.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1559606400 04/06/2019 0 פרטייונדאיטוסון201700:00 12/06/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200545-965-81ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד בכתובת משה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 התמכרות תתקיים ביום רביעי 12.6.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1559606400 04/06/2019 0 פרטיב.מ.וו118201700:00 12/06/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200539-710-55ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד בכתובת משה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 התמכרות תתקיים ביום רביעי 12.6.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1559606400 04/06/2019 0 פרטיקיהספורטאג201800:00 12/06/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-6962005419-65-701ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד בכתובת משה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 התמכרות תתקיים ביום רביעי 12.6.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1559606400 04/06/2019 0 פרטיאודיQ5201800:00 12/06/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-6962005497-82-701ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד בכתובת משה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 התמכרות תתקיים ביום רביעי 12.6.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1559606400 04/06/2019 0 פרטיניסאןמיקרה201800:00 12/06/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-6962005585-37-901ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד בכתובת משה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 התמכרות תתקיים ביום רביעי 12.6.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1559606400 04/06/2019 0 פרטירנומאסטר201800:00 12/06/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-6962005200-50-301ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד בכתובת משה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 התמכרות תתקיים ביום רביעי 12.6.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1558483200 22/05/2019 0 פרטיפולקסווגןפולקסווגן טיגואן החדשה 150 כ״ס 1,395 סמ״ק בנזין201814:00 03/06/2019 0 ימים אסף שמרת עו״ד - כונס נכסים03-923453236-591-501פולקסווגן טיגואן החדשה ניתן לראות במחסני סנקאר גלילות מתחם פי גלילות 03-5237675

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1556150400 25/04/2019 0 פרטיב.מ.ווi116 נפח 1598201510:00 25/05/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066673-564-54ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בע״מ עורף פי גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1556150400 25/04/2019 0 פרטייונדאיטוסון נפח 1591201510:00 06/05/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066640-480-34ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בע״מ עורף פי גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1556150400 25/04/2019 0 פרטיקיהספורטאז נפח 1591 השכרה201510:00 06/05/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066655-651-133ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בע״מ עורף פי גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1556150400 25/04/2019 0 פרטייונדאיI10 נפח 1248201610:00 06/05/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066683-933-39ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בע״מ עורף פי גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1556150400 25/04/2019 0 אופנועקי טי אם נפח 373201610:00 06/05/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066690-750-34ניתן לראות את האופנוע בחניון אי.טי.אם בע״מ עורף פי גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1556150400 25/04/2019 0 פרטיב.מ.ווi320 נפח 1998 201610:00 06/05/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066625-700-30ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בע״מ עורף פי גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1556150400 25/04/2019 0 מוניתרנופלואנס נפח 1461 אוט201710:00 06/05/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066686-61-726ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בע״מ עורף פי גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1556150400 25/04/2019 0 פרטימיצובישיspace star201710:00 06/05/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066616-371-001ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בע״מ עורף פי גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1556150400 25/04/2019 0 פרטימרצדסE200201710:00 06/05/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066655-57-155ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בע״מ עורף פי גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1556150400 25/04/2019 0 פרטייונדאיi10201810:00 06/05/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066617325-101ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בע״מ עורף פי גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1556150400 25/04/2019 0 פרטייונדאיטוסון נפח 1999201810:00 06/05/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066650-500-801ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם בע״מ עורף פי גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1556150400 25/04/2019 0 פרטיטויוטהקורולה201100:00 30/04/2019 0 ימים מרדכי האן מרקוביץ עו״ד - כונס נכסים09-765875046-759-74הרכב נמצא בחניון אי.טי.אם בע״מ עורף פי גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1554854400 10/04/2019 0 פרטיסיאטלאון201614:00 28/04/2019 0 ימים אסף מלאך עו״ד - כונס נכסים03-944999524-246-38ניתן לראות את הרכב בסנקאר צומת עד הלום. יד 00 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1554595200 07/04/2019 0 פרטישברולטסילברדו itz 6,599 סמ״ק201100:00 24/04/2019 0 ימים יוסי דרור עו״ד - כונס נכסים03-696702060-100-78לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1554595200 07/04/2019 0 פרטייונדאיטוסון open sky201600:00 24/04/2019 0 ימים יוסי דרור עו״ד - כונס נכסים03-696702062-731-37יונדאי טוסון

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1554422400 05/04/2019 0 פרטישברולטקרוז201400:00 11/04/2019 0 ימים מתי שמחוביץ עו״ד - כונס נכסים03-532636325-796-32יש שניה - ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1554422400 05/04/2019 0 פרטימרצדס519 CDI201500:00 16/04/2019 0 ימים אליעזר פודורובסקי עו״ד - כונס נכסים04-633671710-653-34ניתן לראות את הרכב במחסני אי.טי.אם עורף פי גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1554163200 02/04/2019 0 פרטיפורדEDGE titanium 201612:00 11/04/2019 0 ימים שלומית ישורון -סוניס עו״ד - כונסת נכסים073-715211090-482-54ניתן לראות את הרכב בשלמה sixt רחוב חרמש 64 חיפה טלפון 050-8500719 נפח מנוע 3,497 בנזין צבע שחור מטלי בעלות ראשונה פרטית

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1554076800 01/04/2019 0 פרטייונדאיטוסון סופרים אוטו 201610:00 11/04/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066666-846-39ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם מתחם גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1554076800 01/04/2019 0 פרטיב.מ.ווMini One201510:00 11/04/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066671-717-54ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם מתחם גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1554076800 01/04/2019 0 פרטיאודיA4201510:00 11/04/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066649-006-54ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם מתחם גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1554076800 01/04/2019 0 פרטיסיאטלאון201310:00 11/04/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-889066648-397-12ניתן חראות את הרכב בחניון אי.טי.אם גלילות טלפון 03-6494821

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1554076800 01/04/2019 0 פרטיפורשהפאנאמרה201010:00 11/04/2019 0 ימים ויקטור פישר עו״ד - כונס נכסים09-8890666

מסמך 1

  
92-737-73ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם מתחם גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ  

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1554076800 01/04/2019 0 מסחרימ.א.ן רכב משא מערבל בטון TGS35 400 BB201010:30 08/04/2019 0 ימים משה עמרמי עו״ד - כונס נכסים09-767323825-194-72ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם מתחם גלילות טלפון 03-6494821 מ.א.ן רכב משא מערבל בטון לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ  

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1554076800 01/04/2019 0 פרטיקיהספוטאג201410:30 08/04/2019 0 ימים משה עמרמי עו״ד - כונס נכסים09-767323895-482-11ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם מתחם גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ  

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1554076800 01/04/2019 0 פרטיב.מ.ווI120 Luxury201610:30 08/04/2019 0 ימים משה עמרמי עו״ד - כונס נכסים09-767323887-210-54ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם מתחם גלילות טלפון 03-6494821 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ צבע שחור מטלי  

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553731200 28/03/2019 0 פרטיפיג'ו5008201816:00 10/04/2019 0 ימים אבי אברמוביץ עו״ד - כונס נכסים03-5628288ניתן לראות את הרכב במחסני חניון אי.טי.אם בפי גלילות טלפון 03-6494821 | חניון סנקאר רחוב אודם 6 אזור תעשיה עד הלום טלפון 08-8568383

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטייונדאיI 30201300:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200537-904-11ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיסיאטIBIZA201100:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200558-613-76ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטילנד-רוברRange Rover sport 201100:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200582-647-59ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיפולקסווגןTOUAREG201200:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200579-444-76ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטילנד-רוברRange Rover sport 201100:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200596-507-75ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטימרצדסS350 LUXURY201200:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200515-472-12ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיMEVERICK 1000201500:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200511-148-31ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיאודיA1201500:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200575-464-53ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיאודיQ7 SPORT DESIGN 201500:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200534-575-54ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 אופנועT MAX201600:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200512-320-28ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 אופנועפיאגו אפריליה RSV4201600:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200521-793-28ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיקיהSPORTAGE201600:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200590-959-38ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיסיטרואןBERLINGO201600:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200586-099-34ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 מוניתרנוFLUENCE201600:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200586-012-26ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 מוניתאופלASTRA201600:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200590-173-26ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 מוניתאופלברלינה201700:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200590-206-26ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 אופנועJOY RIDE 125201700:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200554-706-89ניתן לראות את הקוטנוע בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 אופנועקוואסקיVULCAN S35 KW201700:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200558-179-89ניתן לראות את האופנוע בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 אופנועDG20 WR250R201700:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200554-659-89ניתן לראות את האופנוע בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטייונדאיTUCSON OPEN SKY201700:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200560-830-55ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטייונדאיIONIO HYBRID201700:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200571-762-55ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטירנוMEGANE EXPRESSION201700:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200558-364-84ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיסיטרואןBERLINGO201700:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200565-478-80ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיקיהPICANTO201700:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200525-264-85ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיסיטרואןJUMPY201700:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200591-461-87ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיסיטרואןBERLINGO201700:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696200592-684-87ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיניסאןALTIMA201700:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-696-200517-922-84ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיקיהPICANTO201700:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-6962005132-86-101ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטישברולטSPARK201800:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-6962005250-52-201ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיקיהSPORTAGE URBAN201800:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-6962005138-11-701ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1554336000 04/04/2019 0 פרטייונדאיSONATA HYBIRD201800:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-6962005175-65-101ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיקרייזלרדודג ראם R3EL201800:00 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-6962005400-82-201ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 ההתמחרות תתקיים ביום חמישי 4.4.19 בשעה 13:45 בסינמה סיטי גלילות תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיב.מ.וו530E IPERFORMA201813:45 04/04/2019 0 ימים משה קיירה עו״ד - כונס נכסים03-6962005375-06-901ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד במשה שרת 7 ראשון לציון טלפון 03-9666507 תמונות ופרטים נוספים ניתן לראות באתר החברה kaya-law.com לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיקיהפיקנטו EX אוטו201400:00 08/04/2019 0 ימים אסף שמרת עו״ד - כונס נכסים03-923453273-898-3185 כ״ס 1284 סמ״ק מנוע בנזין צבע כסף ניתן לראות את הרכב במחסני סנקאר אשדוד רחוב האודם 6 א.ת עד הלום אשדוד טלפון 08-8568383 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553558400 26/03/2019 0 פרטיפיג'ו3008 פרימיום אוטו201800:00 08/04/2019 0 ימים אסף שמרת עו״ד - כונס נכסים03-923453228-4513-01120 כ״ס 1560 סמ״ק מנוע דיזל עם חלון שמש צבע אפור ניתן לראות את הרכב במחסני סנקאר אשדוד רחוב האודם 6 א.ת עד הלום אשדוד טלפון 08-8568383 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553472000 25/03/2019 0 פרטימרצדסE300 CLASSIC201012:00 07/04/2019 0 ימים חזי חכם עו״ד - כונס נכסים04-618666628-228-73ניתן לראות את הרכב בחניון א.ט שרותים משפטיים יגיע כפיים 12 פתח תקוה טלפון 03-9215835 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553385600 24/03/2019 0 פרטיסיאטIBIZA201312:00 08/04/2019 0 ימים חזי חכם עו״ד - כונס נכסים04-618666629-022-12ניתן לראות את הרכב בסנקר שרותים לוגיסטיים החרמש 40 חיפה טלפון 04-9909878

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553212800 22/03/2019 0 פרטיב.מ.וומיני קופר CHILLI201300:00 12/04/2019 0 ימים מ.זהבי עו״ד - כונס נכסים03-522728998-351-75ניתן לראות את הרכב במחסני א.ט שירותיים משפטיים רחוב יגיע כפיים 12 פ״ת טלפון 03-9215835 לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553126400 21/03/2019 0 פרטיטויוטהAVENSIS201612:00 03/04/2019 0 ימים חזי חכם עו״ד - כונס נכסים04-618666626-599-37ניתן לראות את הרכב בחניון א.ט. שירותים משפטיים רחוב יגיע כפיים 12 פתח תקווה טלפון 03-9215835

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553126400 21/03/2019 0 פרטיסקודהאוקטביה201715:00 31/03/2019 0 ימים יעקב גגורנשטיין עו״ד - כונס נכסים03-5610644347-51-201ניתן לראות את הרכב בחניון ETM בפי גלילות טלפון 03-6494821 בעלים קודמים:00

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553040000 20/03/2019 0 פרטימאזדהמאזדה 3201213:30 28/03/2019 0 ימים ניר ויינרמן עו״ד03-612929346-356-75יד שניה - מקוריות השכרה - צבע אפור ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד רחוב משה שרת 7 ראשל״צ טלפון 03-6494821

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553040000 20/03/2019 0 פרטיקיהפורטה201213:30 28/03/2019 0 ימים ניר ויינרמן עו״ד03-612929353-468-79יד שניה - השכרה/ליסינג - צבע לבן ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד רחוב משה שרת 7 ראשל״צ טלפון 03-6494821

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553040000 20/03/2019 0 פרטיקיהפיקנטו201413:30 28/03/2019 0 ימים ניר ויינרמן עו״ד03-612929372-864-31יד ראשונה - חברה - צבע לבן ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד רחוב משה שרת 7 ראשל״צ טלפון 03-6494821

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1553040000 20/03/2019 0 פרטיקיהפיקנטו201413:30 28/03/2019 0 ימים ניר ויינרמן עו״ד03-612929372-866-31יד ראשונה - חברה - צבע לבן ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד רחוב משה שרת 7 ראשל״צ טלפון 03-6494821  

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטיפורדפוקוס טרנד201300:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995387-761-75ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטיסיטרואןפיקסו c4201200:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995369-025-13ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטיקיהמוטורס ספורטג אורבן החדש201800:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995314-843-801ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטימאזדהמאזדה 3 אקטיב 1500 201400:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995328-822-64ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטיפולקסווגןפאסט TSI201100:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995358-149-73ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטיסיטרואןברלינגו 201300:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995382-153-12ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטיסקודהסופרב201300:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995331-410-12ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטייונדאיטוסון סופרים אוטו 201700:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995350-039-81ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטייונדאיI30200800:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995381-037-64ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטיאיסוזו4x4 תא כפול s איסוזו די מקס201100:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995346-924-72ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטיפורדגלאקסי טיטניום201100:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995368-467-71ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטיפיג'ו301 אקטיב 1600 אוטו201300:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995384-481-12ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטיסוזוקיגרנד ויטרה200900:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995315-005-68ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטייונדאיקרוס ווגן I30201100:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995336-947-76ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטיקיההחדשה מוטורס פורטה LX201300:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995332-206-52ניתן לראות את הרכב בחניון אי.טי.אם לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטירנוקאדגר201800:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995319-311-201ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטישברולטסוניק RS201400:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995325-135-32ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטיאופלאינסיגניה טורבו 4 דלתות 201100:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995324-516-75ניתן לראות את הרכב בחניון כח לעד לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטיסיטרואןC5 אוטו 1600 201200:00 31/03/2019 0 ימים עו״ד רינה חלבי - סאבק - כונסת נכסים04-861995385-613-78ניתן לראות את הרכב חניון כח לעד לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטימאזדהמאזדה 3 SPIRIT201514:00 01/04/2019 0 ימים אסף מלאך עו״ד - כונס נכסים03-944999579-908-54ניתן לראות את הרכב במרכז הרכב סנקאר צומת גלילות לפרטים נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 מסחריאיסוזוPICK UP LS201000:00 29/03/2019 0 ימים אליעזר פודורובסקי עו״ד - כונס נכסים04-633671746-325-72ניתן לראות את הרכב במחסני סאן קאר בע״מ בחיפה טלפון 04-9909877 לפרטין נוספים יש לפנות לח״מ

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552953600 19/03/2019 0 פרטימאזדהמאזדה 3 SPIRIT201600:00 29/03/2019 0 ימים אליעזר פודורובסקי עו״ד - כונס נכסים04-633671795-856-54ניתן לראות את הרכבבמחסני אי.טי.אם בע״מ גלילוץ טלפון 03-6494821

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552608000 15/03/2019 0 פרטישברולטאימפלה201415:00 27/03/2019 0 ימים יעל דאובר עו״ד - כונסת נכסים03-6917191 בין השעות 15:00-17:00 בלבד30-809-32ניתן לראות את הרכב בחניון א.ט שירותים משפטיים שברחוב יגיע כפיים 12 פתח תקווה טלפון 03-9215835 3564 סמ״ק 305 כ״ס יד ראשונה 88,408 ק״מ צבע בז

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552608000 15/03/2019 0 פרטיסקודהסופרב201300:00 27/03/2019 0 ימים יעל דאובר עו״ד - כונסת נכסים03-6917191 בין השעות 15:00-17:00 בלבד53-99-512ניתן לראות את הרכב בחניון א.ט שירותים משפטיים שברחוב יגיע כפיים 12 פתח תקווה טלפון 03-9215835 1798 סמ״ק אוטומט 160 כ״ס יד ראשונה 97,925 ק״מ צבע שחור מטלי

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552608000 15/03/2019 0 פרטיסוזוקיויטרה201300:00 27/03/2019 0 ימים יעל דאובר עו״ד - כונסת נכסים03-6917191 בשעות 15:00 - 17:00 בלבד92-190-84ניתן לראות את הרכב בחניון א.ט שירותים משפטיים שברחוב יגיע כפיים 12 פתח תקווה טלפון 03-9215835 1586 סמ״ק אוטומט 120 כ״ס יד ראשונה 60,199 ק״מ צבע לבן

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552608000 15/03/2019 0 פרטיMGZ14E201614:00 25/03/2019 0 ימים איציק בר עו״ד - כונס נכסים03-561600597-167-13ניתן לראות את הרכב בחניון א.ט שירותים משפטיים שברחוב יגיע כפיים 12 פתח תקווה טלפון 03-9215835

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552608000 15/03/2019 0 מסחריאיווקו סטרליס 6*4201114:00 25/03/2019 0 ימים איציק בר עו״ד - כונס נכסים03-561600532-502-72ניתן לראות את הרכב בחניון א.ט שירותים משפטיים שברחוב יגיע כפיים 12 פתח תקווה טלפון 03-9215835

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה

  
1552608000 15/03/2019 0 פרטירנוFLUENCE201314:00 25/03/2019 0 ימים איציק בר עו״ד - כונס נכסים03-561600546-565-52ניתן לראות את הרכב בחניון א.ט שירותים משפטיים שברחוב יגיע כפיים 12 פתח תקווה טלפון 03-9215835

הערות

     

הדפס

  

תזכורת

  

לוח שנה