מילון מונחים

המשמועתיים ביותר בנושא כונס נכסים, נדל״ן ומכרזים עם פירוש פשוט וקל בכדי להבין את מילות הקסם בתחומים השונים

גוש חלקה

כל פיסת קרקע בישראל מצוינת באמצעות מספור ורישום של גוש וחלקה. הגוש הוא יחידת הרישום הגדולה יותר וכולל בתוכו מספר חלקות.

קרקע חקלאית

חלקת קרקע המיועדת לצורכי חקלאות בלבד. השימוש המותר בקרקע מוגדר על ידי רשויות התכנון והבנייה.

היתר בניה

רישיון הבניה שניתן ע"י הוועדה לבנין ערים.

הפשרת קרקע

שינוי ייעוד מקרקע שלא הייתה מיועדת לבניה לכזו שכן.

מכרז

הליך של פנייה לקבלת הצעות לביצוע מיזם מסוים עבור הפונה, לאספקת מוצר או שירות מסוים לפונה, לרכישת נכס שהוא רוצה למכור.

גרמושקה

תכנית היתר בניה - מאשרת, מתארת את הבניין, מיקומו במגרש, מידתו ופרטיו.

מגרש

שטח הקרקע ברוטו השטח כולל את השטח המותר לבנייה, החצר, ושטחים המיועדים לציבור.

לשכת רישום מקרקעין - טאבו

לשכה אשר מתפקידה לרשום זכיות במקרקעין.

חכירה - קרקע מינהל

הסכם שכירות במקרקעין לתקופה של למעלה מ 5 שנים - על פי חוק לא ניתן לקנות קרקע מהמדינה לכן מבוצעת חכירה בדרך כלל ל-99 שנים.

ועדת בנין ערים

מוסמכת לאשר או לדחות בקשות להיתר.

ועדת בנין ארצית

הוועדה העליונה לתכנון ערים ובנייה.

ועדה מחוזית

לכל מחוז קיימת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה ובראשה יושב הממונה על המחוז מטעם משרד הפנים. מפקידה ומאשרת תכניות מתאר מקומיות, ודנה בהתנגדותן.

מושע

קרקע בבעלות משותפת במגרש המתפרסת על כל המגרש כשלכל אחד מהבעלים הרשום חלק יחסי מוגדר מתוך שטח החלקה.

תמ"א 35

תכנית מתאר ארצית המגדירה את האזורים המיועדים לפיתוח עירוני בו אמורים לקום אזורי תעשייה וכן הלאה.

היטל השבחה

תשלום הנגבה מבעל נכס על ידי העירייה או המועצה המקומית בעקבות עליית ערך של הנכס, הבית או המגרש או שיפורים בעקבות הענקת זכויות בנייה או שינוי ייעוד הקרקע.

בניה רוויה

בנייה של בניין בן שתי קומות ומעלה, עם לפחות ארבע יחידות דיור כשבכל קומה דירהאחת לפחות.

תוכנית בנין עיר (תב"ע)

תוכנית שמטרתה לתכנן ולהסדיר כל בנייה בשטחה של הרשות המקומית, ולקבוע את ייעודי הקרקע. אדם המבקש לבנות בקרקע שבבעלותו, יידרש להגיש לרשות המקומית בקשה להיתר בנייה, כאשר היתר הבנייה חייב להיות תואם את הוראות התב"ע החלות על הקרקע.

שומה

הערכת שווי של נכס מקרקעין על ידי שמאי מוסמך. קיימות שיטות שונות להוצאת שומה, כגון שווי שוק, שווי בשימוש, שווי מיוחד ועוד.

חוזה מכר

החוזה מגדיר את הסיכומים בין הצדדים וקובע את מהות העסקה, מועד ביצוע העסקה, סכום התשלום וכו'.

דו"ח אפס

דיווח המוגש בדרך כלל לבנקים לצורך בקשת ליווי פיננסי לבניה. הדיווח מבוצע בידי שמאי מקרקעין וכולל פרטים על מצב הנכס, סביבה, זכויות בנייה ותחזית עלויות הבנייה.

עסקת קומבינציה

עסקת קומבינציה היא עסקת חליפין, שבמסגרתה מוכר בעל זכויות בקרקע חלק מזכויותיו לקבלן או ליזם, תמורת חלק בנכס שייבנה על חלקו במגרש .

פרצלציה

חלוקה מחדש של מגרש אדמה משותף לכמה בעלים, לחלקות המיועדות לבנייה.

שטר מכר

תעודה שמנפיק רשם המקרקעין, המעידה על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם בתמורה, או שלא בתמורה.

פרוגרמה

תיאור דרישות המזמין-יוזם, המאפשר לאדריכל להכין את התוכניות הראשוניות לאישורו של המזמין.

ברוך הבא לכונס ישראל

כונס ישראל - לוח כונס הנכסים

אנחנו פה בשבילכם

אכפת לנו מאוד מחווית השימוש באתר. מלאו את הפרטים וניצור איתכם קשר בהקדם.

אנחנו פה לכל עזרה שצריך

צרו קשר לפרטים נוספים

ונחזור אליכם בהקדם

פרסום העסק שלך באתר כונס ישראל

להלן אפשרויות הפרסום באתר

  1. מודעת קובייה בעמוד הראשי.
  2. סטריפ בעמוד הראשי.

הערות והסבר

  1. מיקום הפרסום נבחר ע"י הלקוח.
  2. גודל הפרסום:
    1. מודעת קוביה – מקביל למודעת 4 אינטש. גובה 100 פיקסלים, רוחב – 200 פיקסלים.
    2. סטריפ בעמוד הראשי-  גובה – 100 פיקסלים, רוחב – 900 פיקסלים.

מחירים

  1. פרסום קובייה לחודש – 1,500 ש"ח
  2. פרסום סטריפ בעמוד הראשי לחודש – 3,500 ש"ח
כונס נכסים

מחכים לך בפנים ...