מה הפרוצדורה לרכישת דירה מכונס נכסים?

אך להצליח בכונס נכסים

מה הפרוצדורה לרכישת דירה מכונס נכסים? כל המידע על קניית דירה או נכס מכונס נכסים לפניכם.

כינוס נכסים הינו פרוצדורה המנוהלת על-ידי בית משפט או הוצאה לפועל במסגרתה ממונה כונס נכסים למכירת הנכסים של החייב לצורך פירעון חובותיו לנושים השונים.

לאחר שבית המשפט או הוצאה לפועל ממנים את כונס הנכסים, עליו לתפוס את הנכס, ובמקרה שמדובר בנכס מקרקעין עליו לתפוס בו חזקה ולפנותו מכל אדם.

לאחר שכונס הנכסים תפס חזקה בנכס הוא מפרסם את הנכס ומזמין את הציבור לתת לו הצעות.

מכאן, מה הפרוצדורה לרכישת דירה מכונס נכסים? במודעה שמפרסם כונס הנכסים מפורטים פרטי הנכס, המועדים בהם ניתן לראותו והתנאים להשתתפות בהליך הרכישה מאת הכונס.

לאחר הביקור שלכם בנכס, אם הנכס נמצא לשביעות רצונכם ועונה על ציפיותכם, עליכם להגיש לכונס הנכסים את הצעתו, אליה יש לצרף את המסמכים הבאים: טופס ההצעה שמספק כונס הנכסים, לאחר שמולא ונחתם, הכולל את הפרטים שלכם וגובה ההצעה שלכם לרכישת הנכס.

בדרך כלל יש להוסיף לטופס הצעה שיק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית שערכם בדרך כלל 5% – 10% מן ההצעה (הפקדת השיק או הערבות נועדה כדי למנוע מצב בו חוזר המציע מהצעתו בתום ההליך, ואם הוא עשה כן, כונס הנכסים יכול לחלט אותם באישור של בית משפט או לשכת ההוצאה לפועל.

השיק או הערבות יוחזרו למציע בתום הליך ההתמחרות היה והוא לא יזכה בהליך ההתמחרות.

לעיתים, לאחר תום מועד הגשת ההצעות, מזמין כונס הנכסים את המציעים ל"התמחרות", ומתנהל מעין הליך של "מכירה פומבית", כאשר המחיר ההתחלתי הוא בגובה של ההצעה הגבוה ביותר שנמסרה לכונס.

בתום ההתמחרות נקבע הזוכה במכרז – זה שהצעתו לרכישת הנכס הייתה הגבוהה ביותר (יובהר, כי כונס הנכסים אינו כפוף לדיני מכרזים, ואף אינו מחויב, בדרך כלל לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת).

רכישת נכס במסגרת זו, לאחר שאושרה  על-ידי בית המשפט ו/או ההוצאה לפועל, מעניקה לרוכש נכס נקי מכל חוב ו/או שיעבוד, כאילו נרכש בשוק החופשי.

ברוך הבא לכונס ישראל

כונס ישראל - לוח כונס הנכסים

פרסום העסק שלך באתר כונס ישראל

להלן אפשרויות הפרסום באתר

  1. מודעת קובייה בעמוד הראשי.
  2. סטריפ בעמוד הראשי.

הערות והסבר

  1. מיקום הפרסום נבחר ע"י הלקוח.
  2. גודל הפרסום:
    1. מודעת קוביה – מקביל למודעת 4 אינטש. גובה 100 פיקסלים, רוחב – 200 פיקסלים.
    2. סטריפ בעמוד הראשי-  גובה – 100 פיקסלים, רוחב – 900 פיקסלים.

מחירים

  1. פרסום קובייה לחודש – 500 ש"ח
  2. פרסום סטריפ בעמוד הראשי לחודש – 2,500 ש"ח
כונס נכסים

מחכים לך בפנים ...